Wydarzenie zrealizowane w ramach projektu „Zaaplanszuj z legendą w Świątnickim Muzeum!” wydanie gry planszowej oraz organizacja wydarzenia plenerowego jako popularyzacja gminnych tradycji i promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czcionka
Kontrast