Placówka czynna w godzinach

od 10.00 do 16.00

Zwiedzanie indywidualne oraz zorganizowanych grup trzeba zgłosić z  jednodniowym wyprzedzeniem.

Proszę o podaniem dnia oraz godziny w której chcemy zwiedzić placówkę.

Tel: 519-734-409

Opiekun Muzeum

mgr Andrzej Romek

Czcionka
Kontrast