Przedszkola i klasy I-III

  1. Legendy świątnickie – lekcja muzealna połączona z zajęciami plastycznymi. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się czym są legendy, bajki i opowieści historyczne, poznają najważniejsze legendy naszej ziemi. Kończąc zajęcia  kolorujemy ilustracje nawiązujące do świątnickich legend lub układamy wspólnie puzzle XXL.
  2. Spacer po Świątnikach – wycieczka po zabytkach sakralnych i świeckich Świątnik Górnych, (Kościół, cmentarz, kapliczki, Muzeum Ślusarstwa). Uczestnicy poznają historię i zabytki świątnickiego kościoła, najważniejsze nagrobki i pomniki na tutejszym cmentarzu, historię pomnika „Synom tej ziemi”, oraz historię mijanych kapliczek. Spacer kończymy w Muzeum Ślusarstwa gdzie dowiemy się o historii budynku szkoły i muzeum.   
  3. Historia Świątników Katedry Wawelskiej – lekcja muzealna połączona z zajęciami plastycznymi. Uczestnicy dowiedzą się o początkach historii miejscowości, czym zajmowali się mieszkańcy i jakie mieli związki z Wawelską Katedrą. Kończąc zajęcia  kolorujemy ilustracje nawiązujące do historii Świątników Katedralnych.
  4. Kłódkarstwo i ślusarstwo – zajęcia muzealne, przedstawiające trudną prace kowali i rzemieślników. Wyjaśnimy z czego słynęli tutejsi rzemieślnicy co wytwarzali jakie są rodzaje i jak wygląda kłódka od środka. Kończąc zajęcia jest możliwość pokolorowania drewnianych kłódek.
  5. Tradycje świątnickie – warsztaty z  dopasowane do danego okresu roku. Robimy ozdoby choinkowe „Karmeliki Świątnickie”, malowanie jajek wielkanocnych, robienie kwiatów do palmy i samej palmy (warsztaty wymagające pokrycia kosztów materiałów plastycznych)

Szkoła Podstawowa i Średnia

  1. Legendy świątnickie – lekcja muzealna połączona z zajęciami plastycznymi. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą czym są legendy, bajki i opowieści historyczne, poznają najważniejsze legendy naszej ziemi. Kończąc zajęcia  kolorujemy ilustracje nawiązujące do świątnickich legend. (Podstawa programowa klasy 4)
  2. Spacer po Świątnikach – wycieczka po zabytkach sakralnych i świeckich Świątnik Górnych, (Kościół, cmentarz, kapliczki, Muzeum Ślusarstwa). Uczestnicy poznają historię i zabytki Świątnickiego Kościoła, najważniejsze nagrobki i pomniki na tutejszym cmentarzu, historię pomnika „Synom tej ziemi”, oraz historię mijanych kapliczek. Spacer kończymy w Muzeum Ślusarstwa gdzie dowiemy się o historii budynku szkoły i muzeum. Możliwość zabawy na zasadzie escape room w formie papierowej lub mobilnej poprzez aplikacje https://questy.org.pl/quest/swiatnickie-szyfry
  1. Historia Świątników Katedry Wawelskiej – lekcja muzealna połączona z historią Katedry Krakowskiej i historią kościoła. Uczestnicy poznają historię Świątników Katedralnych w połączeniu z historią katedry jako zabytku architektury i historii kościoła – reformacji i kontreformacji. (Podstawa programowa klasy 5)
  2. Kłódkarstwo i ślusarstwo – zajęcia muzealne, połączone z zajęciami związanymi z średniowieczną wsią i miastem. Uczestnicy poznają najstarsze znane informacje o tych ziemiach jak i również czym się zajmowali mieszkańcy miast i wsi. Dlaczego Świątniki nazywały się Górki i czym się zajmowali mieszkańcy tej miejscowości ale i okolicznych wsi. (Podstawa programowa klasy 5)

5. Husaria i płatnerstwo świątnickie – zajęcia muzealne połączone z historią oręża od pierwszych wojów po współczesność. Co to jest Szambelania Świątnicka, jakie związki mamy z Odsieczą Wiedeńską, jakie znaczenie odegrali mieszkańcy tych ziem w okresie obu Wielkich Wojen (klasy 5-8, oraz Szkoły Ponadpodstawowe)

Czcionka
Kontrast