Klas I-III ze szkoły podstawowej nr. 6 w Skawiny uczestniczyli w zajęciach muzealnych dotyczących rycerstwa i ślusarstwa.

Uczniowie mieli okazję do podziwiania elementów uzbrojenia (szable, buzdygan, nadziaki) przedmiotów, które niegdyś wykonywali świątniccy płatnerze.

Dodatkową atrakcją była skrzydlata zbroja husarska wraz z kolczą zbroją towarzysza pancernego.

Czcionka
Kontrast