„ TO ONI, TWORZYLI NIEPODLEGŁĄ edycja 2022”

Zadaniem uczestników konkursu jest przypomnienie wizerunku wybranej postaci, która brała udział w odbudowie naszego kraju w momencie odzyskiwania niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem jej wkładu w te działanie niepodległościowe na skale kraju lub w środowisku lokalnym. Każdy rysunek powinien zawierać krótki tekst np. informacje na temat postaci, opis sytuacji, dialog, notatkę encyklopedyczną. Na konkurs należy dostarczyć jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość (jedna zamknięta historia).

Objętość pracy od 2 do 4 stron (obrazków z dymkiem), formatu A4.

Komiks może być wykonany dowolną techniką plastyczną.

Termin składania prac do         09.11.2022r.

                

Czcionka
Kontrast