Bardzo inspirujące odwiedziny osób niewidomych i słabo widzących z Krakowskiej „Fundacji Szansa dla Niewidomych”.

Czcionka
Kontrast